Investičný úver

Investičný úver


Ste profesionál, podnikateľ alebo hospodársky subjekt? Máte dlhodobý projekt, ktorý si vyžaduje značné financovanie? Toto je vzorec pre vás.
Investičná pôžička je ideálnym produktom pre klientov, ktorí majú málo finančných záväzkov a chcú pomocou pákovej stratégie (požičať si na investovanie) vybudovať svoje portfólio dlhodobého vlastného imania.
Tento produkt je finančným nástrojom používaným predovšetkým na investičné účely. Umožňuje nákup a založenie podielových listov oddelených alebo neregistrovaných podielových fondov ako zábezpeku na zabezpečenie pôžičky poskytnutej žiadateľovi.